รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
หมู่ที่ 8 ถนนรพช.-ทุ่งมน-สะอาดไชยศรี บ้านกุดครอง   ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 043840076
Email : pimponk33@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :