ติดต่อเรา
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
หมู่ที่ 8 ถนนรพช.-ทุ่งมน-สะอาดไชยศรี บ้านกุดครอง   ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 043840076
Email : pimponk33@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน