คณะผู้บริหาร

นายทองสุข พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0812644348
อีเมล์ : pimponk33@gmail.com