ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812644348
อีเมล์ : pimponk33@gmail.com