ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 207) 19 มี.ค. 64
ขอขอบคุณ #พมจ# จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อจาก โควิท 19 เราชาวกุ (อ่าน 3461) 03 ก.ค. 63
ขอขอบคุณ อสม./ผู้นำผู้นำชุมชน/กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของกุดครองวิทยาค (อ่าน 3416) 03 ก.ค. 63
การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญนางพรทิพย์ สามารถ (อ่าน 3902) 12 ก.ค. 61
การประชุมและมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโครงการ "ผอ.เขตพบเพื่อนครู" (อ่าน 3850) 31 พ.ค. 61
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3029) 20 พ.ค. 61
ผอ.สพป.กส.1ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทน (อ่าน 3985) 13 ม.ค. 61
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป. ชลบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม (อ่าน 3857) 23 ส.ค. 60
โครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (อ่าน 3859) 25 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน (อ่าน 3564) 17 ก.ค. 60
โครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 (อ่าน 3710) 24 พ.ย. 59
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 3775) 27 ก.ค. 59
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาหบูชา ณ วัดมณ (อ่าน 3677) 17 ก.ค. 59
โครงการเสวนาการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและประกวดผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( (อ่าน 3668) 13 ก.ค. 59
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว ) ณ วัดมณีนพร (อ่าน 3708) 13 ก.ค. 59
คณะครูโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย 25 ก.พ. 59 (อ่าน 3800) 25 ก.พ. 59
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป. ขอนแก่น เขต 5 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม (อ่าน 3866) 07 ส.ค. 58
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาหบูชา ณ วัดมณ (อ่าน 3882) 29 ก.ค. 58
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดครองวิทยาาคารร่วมกิจกรรมวันครู 58 (อ่าน 3891) 20 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ณ (อ่าน 6215) 19 ธ.ค. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กส.1 จัดนิทรรศการ ณ สกลนคร (อ่าน 4018) 19 ธ.ค. 57
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพศึกษาดอนจาน (อ่าน 3849) 04 ธ.ค. 57
นายอำเภอดอนจาน (นายวิโรจน์ อินสว่าง) มอบแว่นตาตามโครงการแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในถิ่นท (อ่าน 4447) 25 ก.ย. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ที่เป็น Best practice การจัดการเรียนร่วมและ (อ่าน 3919) 25 ก.ย. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการพรทิพย์ สามารถ นำเสนอผลงานที่เลิศ ณ สำนักงานบริหารการศึกษาพิเ (อ่าน 4002) 04 ก.ย. 57
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป. ขอนแก่น เขต 5 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 3 ก.ย57 (อ่าน 3901) 04 ก.ย. 57
รพ.กส.ฝ่ายทันตกรรม ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาฟัน (อ่าน 4183) 01 ก.ย. 57
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 3850) 13 ส.ค. 57
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 57 (อ่าน 3850) 13 ส.ค. 57
โรงเรียนกุดครองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบศีรีขัน เขต 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 3847) 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้มีการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการ (อ่าน 3756) 29 ก.ค. 57
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 57 ผู้ปกครองนักเรียนเลื้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (อ่าน 3825) 03 ก.ค. 57
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป. ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนา (อ่าน 3894) 26 มิ.ย. 57
การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ (อ่าน 3954) 04 มิ.ย. 57
ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนกุดครองวิทยาคารจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพฐ. (อ่าน 3905) 30 พ.ค. 57
โครงการปลูกกล้วยน้ำว้าตามหลักพอเพียง (อ่าน 7883) 30 พ.ค. 57
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 3810) 20 มี.ค. 57
ผู้อำนวยการพรทิพย์ สามารถ นำเสนอผลงานสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับประเทศ (อ่าน 3969) 20 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนั (อ่าน 3967) 20 ก.พ. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารเพื่อระดมหางบประมาณก่อสร้างรั้ว, (อ่าน 3823) 24 ม.ค. 57